Naše služby

Komplexnosť poskytovaných služieb

V rámci správy za správcovský poplatok poskytujeme:

1) Technické úkony

2) Ekonomické úkony

3) Právne úkony

4) Iné

5) V rámci technickej podpory správy bytov, údržby tepelných zariadení, 
    
ako aj pre  iných odberateľov poskytujeme:

1. Vykonávanie  odborných prehliadok a odborných skúšok  vyhradených technických zariadení (VTZ)
    vlastnými pracovníkmi v profesiách:

2. Realizáciu výkonov špeciálnych vozidiel a stavebných strojov:
        -    kontakt:   0903556607, 041/7249104

3. Dodávku a realizáciu odborných činností:

6) V rámci poskytovania doplnkových služieb pre obyvateľstvo a podnikateľov ponúkame služby
    
CHEMICKEJ ČISTIARNE a PRÁČOVNE:

Prevádzka Jarná 2606,
otvorené  Po - Pi : 7:00 – 16:30,
tel. kontakt : 041/7635399
mapa
Zberňa A. Bernoláka 2135,
otvorené Po - Pi : 8:00-13:00, 13:30- 16:30,
tel. kontakt : 041/7232571
mapa