O nás

Spoločnosť Bytterm a.s. bola založená v roku 1993 ako súkromná zamestnanecká akciová spoločnosť a súvisela s  privatizáciou bývalého Podniku Bytového hospodárstva Žilina. Je teda priamym  pokračovateľom správy obytných domov, bytov a nebytových priestorov v meste Žilina a priľahlom okolí.  Na rozdiel od iných správcov  Bytterm a.s. je však zároveň aj vlastníkom a prevádzkovateľom sústavy výmenníkových staníc, plynových kotolní a sekundárnych rozvodov tepla, rozmiestnených na celom území mesta. Naša spoločnosť priamo vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu (TÚV) do približne 21 000 domácností. Poskytuje taktiež špecifické služby (klikni na políčko naše služby) aj pre iných odberateľov.

Výška základného imania akciovej spoločnosti činí 329 344 €. Spoločnosť riadi generálny riaditeľ Mgr. Ján Belaník, ktorý zároveň vykonáva funkciu predsedu predstavenstva a.s.. Predstavenstvo spoločnosti má 7 členov, dozorná rada je 3-členná. Na všetkých členov predstavenstva a dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie.

Spoločnosť Bytterm a.s. je  profesijným členom Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS).