Správa bytových domov

Všeobecne o správe bytových domov

Naša spoločnosť je dlhoročným správcom bytových domov v meste Žilina. Z hľadiska skúseností, praxe, objemu poskytovaných služieb a spravovaných objektov sa radíme na popredné miesto v regióne.
Garantujeme bezpečné a prehľadné spravovanie finančných prostriedkov vlastníkov na samostatných účtoch bytových domov a spoľahlivé zabezpečovanie služieb pre našich klientov.

Čo ponúkame v oblasti správy:

 1. dlhoročnú prax - pôsobíme v segmente správcovských činností viac než 30 rokov,
 2. skúsenosti - naša spoločnosť spravuje viac ako 10 000 bytov a 365 nebytových priestorov,
 3. flexibilitu správy - v cene správy je zahrnutá prevádzkovo-technická, ekonomická  a právna agenda.
 4. kvalifikovanosť  - naši riadiaci pracovníci sú absolventi akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou "Manažér správy budov". Okrem toho sa každoročne zúčastňujú na odborných seminároch a školeniach v oblasti správy domov a facility manažmentu,
 5. garanciu vašich financií - máme vybudovanú pevnú pozíciu na trhu správcovských spoločností, čo garantuje istotu, že Vaše spravované prostriedky sú v správnych rukách,
 6. promptnosť - zabezpečujeme nepretržitú havarijnú službu bezplatne, vaše nahlášky vybavíme do 1 hodiny od nahlásenie havárie,
 7. profesionálnosť v spracovaní údajov – používame rokmi overený softvér DOMUS od renomovanej spoločnosti, ktorý sa pravidelne aktualizuje,
 8. komunikáciu s klientom - dôraz kladieme na pravidelnú a objektívnu komunikáciu s klientom:

  • 3 dní v týždni sme klientom k dispozícií počas stránkových hodín,
  • pravidelne aktualizovaná webstránska,
  • každý dom má vytvorený samostatný účet pre služby a pre fond prevádzky, údržby a opráv,
  • minimálne 1 x ročne poskytujeme zástupcom vlastníkov domov podrobný prehľad tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.

 Bytterm a.s. Žilina je členom Združenia bytového hospodárstva Slovenska

S cieľom skvalitniť poskytované služby užívateľom bytov a nebytových priestorov v oblasti správy bytových domov je naša spoločnosť od roku 2009 riadnym členom Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS), ktoré pre svojich členov :

Pracovníci našej spoločnosti sa pravidelne zúčastňujú školiacich aktivít poriadaných pod záštitou ZBHS, pričom sú o každej činnosti ZBHS pravidelne informovaní.